مشاوره رایگان

(ساعات اداری)مهریه

فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه


 فرهنگ لغت ما ، مهریه با نام های دیگری همچون : کابین ، صداق ، مهر ، نیز تعریف شده است . به طور کلی مهریه حقی می باشد که بلافاصله پس از جاری شدن صیغه عقد نکاح بین زن و مرد ( اعم از دائم‌ یا موقت ) ، به زن تعلق می گیرد . در واقع مهریه می تواند بر حسب سنت های خانوادگی ، و یا حتی بنا بر توافق زن و مرد ، تعیین شود .

مهریه زوجه می تواند مال منقول و یا غیر منقول ، باشد . ( بر طبق مضمون ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی : هر چیزی که ارزش مالی داشته و مالیت داشته باشد و همچنین قابل تملک کردن نیز باشد را ، می توان مهریه قرار داد ) . لازم به ذکر است که مهریه بر اساس نوع پرداختی که دارد ، به دو دسته تقسیم می شود که عبارت است از : مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه .

در خصوص مهریه عندالاستطاعه ، باید اشاره کرد که : همان طور که از نام آن مشخص است ، به نوعی از صداق اطلاق می شود که پرداخت آن بستگی به استطاعت مالی زوج ( مرد ) ، دارد .

که همین موضوع در واقع فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه ، است ‌. به عنوان مثال ، فرض کنید که : مهریه زوجه ( زن ) ، ۱۱۰ سکه بهار آزادی می باشد که به صورت عندالاستطاعه ، تعریف شده است .

در چنین صورتی ، اگر زمانی زوجه قصد داشته باشد که مهریه اش را از زوج مطالبه کند ، تنها در صورتی می تواند اقدام به دریافت کردن مهریه اش کند که ، اموالی از زوج ( به غیر از مستثنیات دین ) ، به ارزش مهریه اش به دادگاه مربوطه ارائه کند 

بنا بر فرض مسئله اگر مهریه زوجه صد و ده سکه بهار آزادی باشد ، و زوج نیز منزلی داشته باشد که ارزش آن منزل به اندازه این ۱۱۰ سکه بهار آزادی بود ، به تبع در چنین وضعیتی نمی توان این منزل را توقیف کرد ، چرا که جزء مستثنیات دین زوج محسوب می شود .

در خصوص مهریه عندالمطالبه نیز ، باید افزود که : همان طور که در فوق ذکر شد ، زن و مرد برحسب توافقاتشان نوع مهریه را تعیین می کنند . اگر‌ مهریه زوجه به صورت عندالمطالبه بود ، زوجه می تواند هر زمان که تمایل داشت ، مهریه اش را از  زوج مطالبه کند . ( در واقع در مهریه عندالمطالبه ، زوجه به محض انعقاد عقد نکاح ، مالک مهریه می شود و در این نوع مهریه ، استطاعت مالی یا عدم استطاعت مالی زوج ، ملاک نیست ) .

پس فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه ، در این است که : در مهریه عندالمطالبه در واقع اصل بر این می باشد که مرد جهت پرداخت یک جا مهریه زوجه ، تمکن مالی دارد و به همین سبب این زوج است که باید ثابت کند که ، معسر است و توان پرداخت یک جا مهریه زوجه را ، ندارد .

در حالی که در مهریه عندالاستطاعه ، اصل بر این می‌ باشد که مرد توان این را که مهریه زوجه را بپردازد را ، ندارد به همین سبب در این جا ، زوجه باید ثابت کند که زوج معسر نیست و توان پرداخت کردن مهریه او را ، دارد .

در خصوص حق حبس ( حق حبس به این معناست که :  زن ( زوجه ) ، تمکین و وظایف زناشویی را انجام نمی دهد و در گرو پرداخت کردن تمام مهریه ، از جانب زوج  ( مرد ) قرار می دهد که در چنین صورتی مهریه زوجه حتما باید حال باشد به این معنا که مدتی برای آن ، تعیین نشده باشد و مهم تر این که ، زوجه از مرد تمکین نکرده باشد .

بنابراین زوجه می تواند تا زمانی که زوج مهریه اش را زوج پرداخت نکرده ، از او تمکین نکند ) باید افزود که : به علت آن که مهریه عندالاستطاعه ، بستگی به استطاعت مالی زوج دارد ، به همین دلیل زوجه نمی تواند از این صداق برای حق حبس ، استفاده کند ( باطل است ) .

اما اگر مهریه زوجه به صورت عندالمطالبه بود ، در این صورت زوجه می تواند از حق حبس استفاده کند . این مورد هم یکی دیگر از فرق های مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه ، می باشد .

موسسه تهران طلاق با وکلای ماهر در زمینه وکیل طلاق توافقی ،وکیل مهریه ،وکیل اجرت المثل و… آماده مشاوره به صورت حضوری و آنلاین می باشد .

فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه چیست فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه چیه فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه اسلامی فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه العامه فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه القدم فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه اسلام فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه ابن فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه بعد فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه بالا فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه بنات فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه به فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه بین فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه پدر فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه پیام فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه پشت فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه پسر فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه پزشکی فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه تفسير فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه تو فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه تحويل فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه تحليل فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه ترجمه فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه ثابت فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه ثلاث فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه ثبت فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه جي فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه جم فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه جا فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه جون فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه حرام فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه حكم فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه حسن فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه حرف فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه حامل فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه خام فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه خروج فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه خارج فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه خدا فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه خالد مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه چه فرقی دارد فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه ذهب فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه ذكر فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه را فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه ره فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه رجل فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه رام فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه راه فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه زن فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه زوج فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه زدن فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه زوجي فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه زد فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه سال فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه سعود فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه سليم فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه سبب فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه سلم فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه شده فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه شدن فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه شرح فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه شد فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه شود فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه صح فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه صورت فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه صالح فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه صغ فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه ضرب فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه ضد فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه طفل فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه طلا فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه طول فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه طلب فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه ظهور فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه عند فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه عليه فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه عم فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه عام فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه علم فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه غير فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه غد فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه غزل فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه في فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه فقط فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه فيديو فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه فيها فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه قبل فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه قدم فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه قانون فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه قران فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه کیست فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه کامل فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه کرد فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه کند فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه گذاری فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه گرفتن فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه گام فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه گیری فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه گرفت فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه للعزباء فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه للبنات فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه لابن فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه للق فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه للحامل فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه میشود فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه من فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه مرد فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه مصر فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه مباشر فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه مهریه فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه نه فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه نزول فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه نوشته فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه نظر فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه نام فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه واحد فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه وجود فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه ورد فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه ويكيبيديا فرق مهريه عندالمطالبه با عندالاستطاعه و فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه یعنی فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه یازدهم فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه یاس فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه یکی فرق مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه یزد فرق مهريه عندالمطالبه با عندالاستطاعه ی
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا