مشاوره رایگان

(ساعات اداری)

 • 0910-1362-807

 • طلاق

  اگر زن تمکین نکند می تواند طلاق بگیرد

   به طور کلی هم اکنون در روابط اجتماعی وضعیت عادی در یک خانواده از نگاه اجتماع بدین صورت می باشد که طرفین با ملایمت و مهربانی باهم زندگی نموده و طرفین باید به یک دیگر احترام بگذارند. این البته بیشتر یک نگاه رویایی بوده چرا که ظاهرا تقریبا تمامی خانواده ها دارای مشکلات مختص به خود بوده و تقریبا همه این مشکلات را دارا می باشند .در این نوشتار به بررسی تمکین در خانواده پرداخته  و نگاهی به تاثیر تمکین بر طلاق خواهیم انداخت .

  از مهم ترین تکالیف قانونی برای بانوان که به وسیله عقد نکاح صورت می گیرد ، تمکین از همسر خود می باشد که این تمکین به شکل تمکین عام و تمکین خاص ، تلقی می شود . در تعریق تمکین عام باید گفت که به معنای پذیرش مدیریت خانواده توسط مرد می باشد و هم چنین تمکین خاص به معنای ناظر بر روابط زناشویی زوجین می باشد .

  با توجه به آن که تمکین زن در زندگی مشترک زوجین و نیز پیش بینی همچین تکلیفی در قانون مدنی ، اهمیت ویژه ای دارد ، پرسشی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا در صورت عدم تمکین ، زن باز می تواند از شوهرش جدا شود و یا عدم تمکین از سوی زن باعث از بین رفتن حق طلاق از طرف وی خواهد شد ؟

  در ادامه به بررسی پرسش های شما می پردازیم که اگر زن تمکین نکند می تواند از همسر خود جدا شود ؟ و یا این که اگر زن تمکین نکند می تواند از درخواست عسر و حرج خود استفاده کند ؟ و یا این موضوع که اگر زن تمکین نکند ، توانایی استفاده از حق طلاق خلع را دارد یا خیر .

  بر اساس قانون مدنی از وظایف زنان پس از انعقاد عقد ، تمکین از شوهر می باشد . انواع تمکین نیز پیش تر گفته شد که در تمکین خاص زن می بایست وظایف خود را در خصوص مسائل زناشویی در قابل همسر خود انجام دهد و در تمکین عام باید مرد را به عنوان رئیس خانواده پذیرفته و با او با حسن خلق و حسن معاشرت  رفتار کند . تمکین از شوهر ، امری مطلق و دائمی نمی باشد زیرا در قانون مواردی مورد پیش بینی قرار گرفته که در صورت وقوع آن ها ، زن این اجازه را دارد که به حکم قانون از همسر خود تمکین نکند .

  از مواردی که زن می تواند از شوهر خود تمکین نکند ، می توان به موارد زیر اشاره کرد : ابتلای شوهر خود به مشکلات و بیماری های جنسی و مقاربتی ، داشتن عذر شرعی و یا این که خود زن برای تمکین خاص دارای بیماری باشد و نیز احتمال ایجاد ضرر جسمی ، مالی و یا مواردی که به شرافت و آبرو مربوط می شود . که در مورد اخر ، شرط لازم آن است که زن با شوهر خود در یک منزل زندگی کند .

  چنانچه حق تعیین منزل به زن داده شده باشد ، زن این اجازه را دارد که در منزل مشترک با همسر خود ، زندگی نکند . این عدم تمکین از شوهر موجه می باشد . اگر زن قانونا بخواهد از حق حبس در عقدنامه ازدواج بهره گیرد ، می تواند از تمکین عام و خاص در برابر همسر خود خودداری کند . نکته مهم آن است که عدم تمکین زن از همسر خود آثار حقوقی تاثیر گذاری را به دنبال خواهد داشت . برای نمونه ، اگر زن از شوهر خود تمکین نکند ، حق گرفتن نفقه اش از بین خواهد رفت . این در صورتی است که به یکی از این دلایل موجهی که پیش تر گفته شد ، تمکین از همسر توسط زن انجام نشده باشد .

  پرسشی که در این جا مطرح می شود آن است که اگر زن تمکین نکند می تواند درخواست طلاق را ثبت کند یا خیر . در پاسخ به این پرسش باید به این موضوع اشاره کرد که باید تفاوت میان موردی که زن بدون هیچ گونه دلیل موجهی تمکین نمی کند و یا این که بدون هیچ مانع قانونی از همسر خود تمکین نمی کند و نیز بر طلاق گرفتن پافشاری می کند را بررسی کرد .

  نکته بسیار مهمی که در خصوص طلاق از طرف زن در صورت عدم تمکین از همسر خود باید به آن اشاره کرد آن است که زن همیشه جهت آن که بتواند از همسر خود تقاضای جدایی کند ، می بایست دلیل موجهی به دادگاه ارائه دهد . همانند این دلیل که مرد نفقه را نپردازد ، زندگی مشترک خود را با همسر خود رها کرده باشد ، از شروط دوازده گانه ضمن عقد ازدواج پیروی نکرده باشد و یا این که زن حق طلاق را ضمن عقد دریافت کرده باشد .

  موسسه  تهران طلاق در زمینه،مهریه ،اجرت المثل ،حضانت  و… مشاور و پشتیبان شما  تا رسیدن به نتیجه نهایی می باشد .وکلای این مجموعه شامل وکیل طلاق توافقی ،وکیل اجرت المثل ،وکیل حضانت و… می باشند . وکیل طلاق این مجموعه با بیش از هزاراران پرونده موفق آماده مشاوره به صورت حضوری و آنلاین می باشد .


  از جمله مهم ترین و اصلی ترین وظایف بانوان ، که به موجب عقد ازدواج بر آنان ایجاد می شود ، بحث تمکین از زوج می باشد . تمکین به طور کلی به دو نوع تقسیم می شود : ۱ / تمکین عام ( که در واقع به معنای آن می باشد که زوجه مدیریت زوج بر خانواده را پذیرفته است ، و همچنین زوجه باید با زوج حسن معاشرت داشته باشد و خوش رفتاری کند ، و مواردی از این قبیل . )  ۲ / تمکین خاص ( که ناظر بر روابط زناشویی میان زوج و زوجه است ) .

  اما نکته ای که باید در این خصوص به آن اشاره کرد ، این امر است که : بحث تمکین از زوج ، همیشگی و مطلق نمی باشد چرا که در برخی موارد قانون گذار نیز ذکر کرده است که زوجه می تواند از همسرش تمکین نکند و این اجازه را به زن داده است ، از جمله این موارد ( دلایلی موجه قانونی ) عبارت است از : استفاده از حق حبس ( برای مثال : زمانی که زوج و زوجه به عقد ازدواج یک دیگر درآمدند .

  زوجه می‌ تواند از زوج تمکین نکند تا هنگامی که زوج مهریه او را به طور کامل بپردازد ، البته مشروط بر این که پیش از این از زوج تمکین نکرده باشد یا به عبارت دیگر ، با او رابطه زناشویی بر قرار نکرده باشد ) ؛ در صورت ایجاد ضرر جسمی ، شرافتی ، مالی ؛ در صورت مبتلا شدن زوج به بیماری های جنسی و مقاربتی ، همچنین در صورتی که تعیین کردن محل سکونت ( به موجب عقد نکاح ) به زوجه داده شده باشد.

  زن این حق را خواهد داشت که از حضور یافتن در منزل زوج خودداری کند و زوج را ملزم کند تا با او در خانه ای که زن تعیین می کند ، زندگی کند ؛ یا اگر زن بیمار باشد و پزشک نیز زن را از نزدیکی با شوهر منع کرده باشد و یا حتی اگر زن در دوره عادت ماهانه باشد ، این حق را دارد که از نزدیکی با زوج خودداری کند ؛ و … .

  البته باید افزود که اگر زوجه بدون دلیل موجهی از زوج تمکین نکند ، به تبع در چنین شرایطی نفقه به او تعلق نخواهد گرفت و مرد موظف نیست که نفقه زن را بپردازد . اما اگر زن با دلیل موجه ( دلایل مذکور در فوق ) ،  از مرد تمکین نکرد در چنین وضعیتی مرد باید نفقه زن را ، بپردازد .

   در پاسخ به سوال فوق ( اگر زن تمکین نکند میتواند طلاق بگیرد ؟ ) ، باید افزود که : در چنین وضعیتی باید میان زنی که با دلیل موجهی از زوج تمکین نمی کند ، و زنی که بدون هیچ گونه دلیلی از همسرش  تمکین نمی کند ، تفاوت قائل شویم .

  در واقع اگر زوجه به عنوان مثال : به علت خوف از ضرر جسمی از‌ جانب مرد ، از زوج تمکین نمی کند و در یک منزل مشترک با او زندگی نمی کند ، در این صورت نمی توان حق طلاق را از زن به علت عدم تمکین او گرفت .

  چرا که در این چنین وضعیتی ، زوجه به علت سختی غیر متعارف یا عسر و حرج از مرد تمکین نمی کند و در واقع می توان گفت که ، مرد باعث این عدم تمکین زوجه شده است .‌ و در چنین صورتی می تواند به علت عسر و حرج از زوج طلاق‌ بگیرد و جدا شود .

  اما اگر زن بنا بر مسائل دیگر و لج بازی ، از همسرش تمکین نکند به تبع در این صورت دادگاه مربوطه حکم بر طلاق زوجه ، صادر نخواهد کرد و زوجه باید از دیگر انواع طلاق ، همچون : طلاق خلع و یا طلاق توافقی ، اقدام نماید و از زوج جدا شود.وکیل طلاق توافقی وکلای تهران طلاق آماده ارائه مشاوره رایگان می باشند .

  بنابراین اگر زن از همسرش تمکین نکند ( بدون داشتن دلیل موجه ) ، در چنین صورتی به او ناشزه خواهند گفت و بر طبق قانون ، به زن ناشزه  نفقه تعلق نمی گیرد . ( فقط نفقه تعلق نخواهد گرفت ، و باقی حقوق مالی زوجه ، همچون مهریه پا بر جا خواهد بود و زوج موظف است که به طور تمام و ا به زوجه بپردازد ) .

  طلاق بدون تمکین : 

  در قانون مدنی ایران به صورت کلی تمکین را وظیفه مرد و زن دانشته و دو طرف باید در مواردی که به زندگی مشترک مروبطه می باشد تمکین نمایند و امرات مورد نیاز برای دو طرف را به  انجام برسانند /

   برای مثال زوجه باید در انجام  امور خانواده و  امور زناشویی تمکین نماید و از طرفی دیگر مرد نیز متقابلا باید همین امر را در مورد زن به انجام برساند. 

   عدم تمکین زن در منزل مرد ممکن است به دلیل مسائل بسیار متفاوتی باشد و از جمله این دلائل ؛ عدم آرامش جسمی و روحی ، اعتیاد و مشکلات روحی و روانی مرد ،  ایراد ضرب و جرع و …. 

   در صورتی که مرد دادخواست عدم تمکین خود را اثبات نماید  در این صورت زن می تواند دادخواست الزام به  پرداخت مهریه را  که مرد در هر شرایطی باید بپردازد را مطرح نماید . 

  حال در این جا یک سوال پیش می آید در صورتی که زن  تمکین ننماید آیا می تواند طلاق بگیرد ؟ بله از نظر قانونی می تواند با بخشیدن مهریه و یا توافق زوج و زوجه ضمن  سازش بر سر موارد مورد اختلاف طلاق خود را از مرد دریافت نماید.

   

   

   

   

  اگر زن تمکین نکند میتواند طلاق بگیرد اگر زن تمکین نکند میتواند طلاق بگیرد ازدواج کند اگر زن تمکین نکند میشود طلاق بگیرد چه اگر زن تمکین نکند میتواند طلاق بگیرد حق اگر زن تمکین نکند میتواند طلاق بگیرد دارد اگر زن تمکین نکند میتواند طلاق بگیرد در صورت عدم اگر زن تمکین نکند میتواند طلاق بگیرد صورت عدم اگر زن تمکین نکند میتواند طلاق بگیرد عدم اگر زنی تمکین نکند میتواند طلاق بگیرد که اگر زن تمکین نکند میتواند طلاق بگیرد مهریه اگر زن تمکین نکند میتواند طلاق بگیرد مرد اگر زن تمکین نکند میتواند طلاق بگیرد مرد نفقه ندهد اگر زنی تمکین نکند میتواند طلاق بگیرد نمیکند
  اگر زن تمکین نکند می تواند طلاق بگیرد اگر زن تمکین نکند میتواند طلاق بگیرد اگر زن تمکین نکند حق طلاق دارد زنی که تمکین نکند میتواند طلاق بگیرد اگر زن تمکین نکند چه باید کرد اگر زن تمکین نکند چه می شود اگر زنی تمکین نکند می تواند طلاق بگیرد که اگر زن تمکین نکند می تواند طلاق بگیرد مهریه اگر زن تمکین نکند تکلیف چیست
  4.5/5 - (2 امتیاز)

  نوشته های مشابه

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا