مشاوره رایگان

(ساعات اداری)مهریه

هزینه دادرسی مهریه درسال1401


هر چند انجام خدمات دادگستری در تمامی کشور رایگان می باشد اما برای جلوگیری از هر گونه سواستفاده احتمالی از موضوع و طرح دعاوی موهوم در دادگستری ها معمولا دادگاه برای طرح برخی از دعاوی هزینه های را مطرح نموده است .به این هزینه ها هزینه دادرسی می گویند که در ادامه بحث بیشتر به آنها می پردازیم .

برای طرح هرگونه دعوا در محاکم دادگستری ، علاوه برلزوم آگاهی و اشراف کامل  به قوانین حاکم و رایج قوانین ایجادکننده حق(قانون ماهوی)، امر دیگری که بسیار حائز اهمیت می باشد، بحث آگاهی و اطلاع از تشریفات رسیدگی به دعاوی و شکوایه ها می باشد(قوانین شکلی).مهم مساله در خصوص تشریفات و مراحل رسیدگی بحث چگونگی نگارش دادخواست، طرح آن در مرجع صالح و پرداخت هزینه دادرسی می باشد.

به همین منظور در این نوشتار قصد داریم به بحث پرداخت هزینه دادرسی و بررسی موردی هزینه دادرسی در خصوص هزینه دادرسی دعوای مطالبه ی مهریه مطابق با آخرین قوانین بپردازیم.

هزینه دادرسی چیست

 

مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری، هرکسی که هرگونه  ادعایی نسبت به شخص یا اشخاصی یا حتی نهاد و ارگان های عمومی و دولتی را داشته و قصد طرح ادعای خود را در قالب دادخواست یا شکوایه داشته باشد، می بایست در هنگام ثبت دادخواست یا شکوایه خود اقدام به پرداخت هزینه دادرسی(رسیدگی نماید).

درواقع همانطور که وکلای دادگستری برای انجام خدمات حقوقی نظیر مشاوره حقوقی و تنظیم دادخواست و حضور در محاکم دادگستری و دفاع از موکل خود، حق الوکاله دریافت می نمایند، یا افرادی که برای داوری یا میانجیگری به جهت رسیدگی و رفع تنازع میان طرفین دعوا، وجهی دریافت می نمایند، قوه قضاییه  نیز به عنوان عالی ترین مرجع قضایی به عنوان رسیدگی به دعاوی و شکایات،هزینه ای را متناسب با نوع دعوا، میزان خواسته و… از خواهان یا شاکی دعوا مطالبه می نماید.

هزینه دادرسی چگونه تعیین می شود؟

 

هزینه دادرسی و ارائه خدمات قضایی به طورکلی  هرساله بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و به تصویب مجلس در قالب قانون بودجه می رسد.اما نوع و میزان دقیق هزینه دادرسی برای هردعوا، بسته به نوع و خواسته ی خواهان دارد. برای مثال دعاوی حقوقی به طور کلی به دعاوی مالی و غیرمالی تقسیم می شود. دعاوی غیرمالی همانطور که از نام آن پیداست، ذات و جوهره ی آن به امور مالی ارتباطی ندارد، برای مثال دعوای طلاق، ممانعت از ملاقات فرزند مشترک،نصب قیم ،عزل قیم،نصب امین و… از زمره دعاوی غیرمالی می باشند.

اما در طرف مقابل، دعاوی مالی، دعاوی هستند که در ارتباط کامل با اموال می باشند و به نوعی منازعه در خصوص اموال می باشد.عمده ی دعاوی مطرح در محاکم دادگستری مالی می باشند که رایج ترین آنها عبارتست از؛ دعوای مطالبه ی وجه چک، الزام به تنظیم سندرسمی، مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن و…

حال با توجه به موارد بیان شده، هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی مطابق با آخرین تغیرات صورت گرفته و بخشنامه قوه قضاییه معادل، از ۴۰۰.۰۰۰ هزار ريال تا ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ريال بسته به نوع دعوا و دعوای مالی  در مرحله بدوی(اولیه) درصورتی میزان و خواسته ی دعوا تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال باشد، 5/2 درصد ارزش خواسته ودرصورتی که میزان و خواسته ی دعوا بیش از مبلغ 200میلیون ریال باشد،5/3 درصد ارزش خواسته می باشد.

دعوای مطالبه ی مهریه یک دعوای مالی محسوب می شود یا غیرمالی؟

 

اگرچه عقد نکاح بر پایه ی روابط عاطفی شکل گرفته است که این امر ذاتا یک امر غیرمالی محسوب می شود، اما پس از ایجاد رابطه ی زوجیت، تعهدات  مالی نظیر مهریه، نفقه، اجرت المثل و… برای مرد شکل می گیرد که برای مطالبه ی آن از طرق قانونی و طرح آن در محاکم دادگستری تابع دعاوی مالی بوده و می بایست هزینه دادرسی مطابق با دعاوی مالی توسط خواهان پرداخته شود.

هزینه دادرسی مهریه در قانون 1401

 

پس از آشنایی با هزینه دادرسی و آگاهی به این موضوع که، دعوای مطالبه ی مهریه ، یک دعوای مالی می باشد، در خصوص هزینه دادرسی دعوای مطالبه ی مهریه باید بیانداشت که؛

چنانچه مهریه وجه نقد، سکه و هر مال منقولی باشد هزینه دادرسی که می بایست از سوی خانم پرداخت شود و البته بیش از  دویست میلیون ریال باشد همانند آنچه که بیان شد، هزینه دادرسی در مرحله بدوی،5/3 درصد ارزش خواسته، هزینه دادرسی دعاوی مالی در تجدیدنظر و واخواهی5/4 درصد خواسته، هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث5/5 درصد خواسته می باشد.

اما ممکن است در مواردی مهریه به صورت یک مال غیرمنقول(برای مثال زمین،ملک و…) در هنگام نکاح تعیین شده باشد، دراین صورت هزینه دادرسی براساس قیمت منطقه ای ملک تعیین خواهد شد.

دراین باره لازم به ذکر است که قیمت منطقه ای ملک براساس مقررات وزارت اقتصاد و دارایی تعیین می شود ملاک و معیار می باشد.

همچنین درصورتی که خانم اقدام به مطالبه ی مهریه از طریق اجرای ثبت نماید، مطابق با قانون برای انجام تشریفات قانونی(فروش مال و پرداخت مهریه از آن محل) خانم می بایست  یک بیستم از کل مهریه را به عنوان هزینه های اجرای حکم بپردازد.که البته پ از وصول مهریه این هزینه و هزینه های صورت گرفته درخصوص وکیل از مرد قابل مطالبه می باشد.

عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی مهریه

درصورتی خانم در هنگام طرح دادخواست فاقد تمکن مالی لازم برای پرداخت هزینه دادرسی باشد،می تواند در هنگام طرح دادخواست اصلی یعنی مطالبه ی مهریه، دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را نیز به دادگاه ارسال نماید، دراین صورت دادگاه رسیدگی کننده به دعوا، ابتدا قبل از ورود به دعوای اصلی اقدام به بررسی وضعیت خانم از نظر توانایی و تمکن مالی نموده، ودرصورتی که احراز نماید خانم فاقد تمکن مالی لازم برای پرداخت مهریه می باشد، فعلا از وی هزینه دادرسی دریافت نمی شود یا از پرداخت قسمتی از هزینه دادرسی وی را معاف خواهد نمود.

5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا