مشاوره رایگان

(ساعات اداری)طلاق

درخواست طلاق از طرف زن ناشزه

 در خانواده بعد از ازدواج معمولا اتفاقات زیادی رخ می دهد که افراد معمولا به دلیل عدم آشنایی با قانون دچار دردسرهای زیادی می سوند در یان نوشتار به بررسی یک موضوع مهم می پردازیم و آن این است که اگر زنی به هر دلیلی حاضر به تمکین از شوهر نباشد و ناشزه باشد چگونه می تواند طلاق بگیرد .

لازم است پیش از پاسخ به این عنوان ، کمی با واژه ناشزه و کاربرد آن در بحث حقوقی اشنا شویم . واژه ناشزه به معنای گوشت برجسته و برآمده بر جسم می باشد . این واژه در اصطلاح حقوقی معنای دیگری دارد که بسیار وسیع تر از معنای لغوی آن می باشد به طوری که می تواند یک زن را دچار دگرگونی کند . زن ناشزه به زنی اطلاق می شود که از دستور و فرمان همسر خود اطاعت نکرده و خلاف آن را اجرا نماید .

در قانون مدنی ، هنگامی که زنی وظایف خود را که در خانه عهده دار است ، انجام ندهد و بدون اطلاع دادن به همسر خود خانه را ترک کند ، طرح دعوی عدم تمکین می تواند از طرف مرد به اجرا نماید . به این منظور است که مرد این حق را دارد که به علت سرپیچی زن و ترک کرده خانه و نیز عدم انجام وظایف خود ، با طلاق خود از همسر خود موافقت نکند اما مهریه زن را به طور کامل بپردازد ولی به دلیل آن که زن برای همیشه همسر قانونی او خواهد بود ، هرگز حق ازدواج مجدد را در زندگی خود نخواهد داشت .

چنانچه زن ناشزه حق طلاق خود را از همسر خود هنگام عقد گرفته باشد ، می تواند از همسر خود جدا شود . در حالتی که زن هم چنان به مخالفت و ناسازگاری با همسر خود ادامه دهد ، و قصد جدایی و طلاق را از همسر خود داشته باشد ، در صورتی که همسر او تمایلی به جدایی نداشته باشد ، مرد می تواند زن قانونی خود را ناشزه کند . ناشزه کردن زن از سوی مرد بدین معناست که زن مجبور می شود به وظایف خود در رابطه عمل کند . حتی در صورتی زن خانه را ترک کرده باشد ، هنوز راهی جهت بازگرداندن او به خانه وجود دارد . با همه این اوصاف ، چنانچه زن هم چنان تمایلی به ادامه زندگی با همسر خود را نداشته باشد و قصد او برای طلاق حتمی باشد ، مصائب و مشکلاتی بر سر راه او قرار دارد که حتما نیازمند یک مشاور حقوقی خبره می باشد .

زن می تواند در مراحل طلاق خود از دادگاه نیز درخواست عسر و حرج کند . این موضوع در طلاق او نیز می تواند تاثیرگذار باشد . ماده 1130 قانون مدنی به این موضوع اشاره می کند . بر اساس این قانون ، چنانچه زندگی زن در کنار همسر خود به سختی ، گرفتاری و مشقت سپری شود و دیگر تمایلی به ادامه زندگی با همسر خود را نداشته باشد ، می تواند برای درخواست عسر و حرج به دادگاه مراجعه کند . در ماده قانونی که پیشتر گفتیم ، به موارد ایجاد عسر و حرج به صورت غیر مستقیم اشاره شده است . از نمونه شرایطی که باعث می شود زن درخواست عسر و حرج را از دادگاه داشته باشد ، می توان به موارد زیر اشاره کرد . کتک زدن زن توسط همسر او ، سرپیچی از انجام وظایف از طرف مرد و بی اعتنایی و بی توجهی مرد نسبت به خانه و خانواده خود .

هنگامی که زن از همسر خود تمکین نکند و ناشزه باشد ، مرد می تواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست اجبار زن به تمکین از خود را به دادگاه ارائه نماید . زن در این صورت نمی تواند از همسر خود مطالبه نفقه نماید . ماده 1108 قانون در این زمینه می گوید : چنانچه زن بدون مانع مشروع از انجام تکالیف و وظایف خود در خانه از نظر زوجیت خودداری کند ، مستحق دریافت نفقه نخواهد بود .

بنا برگفته های پیش تر ، چنانچه زن مانع مشروع و عذر قابل قبول و مجوهی در زمینه عدم تمکین از همسر خود داشته باشد ، حق او جهت دریافت نفقه از همسر خود ساقط نمی شود . برای مثال ، اگر زنی به دلیل خطری که از طرف همسرش او را تهدید می کند ، از رفتن به خانه همسر خود ممانعت ورزد و یا به دلیل ابتلا همسر خود به بیماری های مقاربتی ، از نزدیکی با او خودداری کند ، این دوری حق دریافت نفقه را از او سلب می نماید ( براساس ماده 1127 قانون مدنی ).

نکته قابل توجه آن است که در پروسه طلاق زن ناشزه ، نفقه به عنوان حقوق قانونی زن به او پرداخت نمی شود  ولی بقیه حقوق قانونی زن همانند مهریه و اجرت المثل می بایست طبق قانون به زن به طور کامل پرداخت شود .

درخواست طلاق از طرف زن ناشزه درخواست طلاق از طرف زن ناشزه از شوهر درخواست طلاق از طرف زن ناشزه افغانی درخواست طلاق از طرف زن ناشزه افغان درخواست طلاق از طرف زن ناشزه ای درخواست طلاق از طرف زن ناشزه از کیست درخواست طلاق از طرف زن ناشزه به انگلیسی درخواست طلاق از طرف زن ناشزه به درخواست طلاق از طرف زن ناشزه با کیست درخواست طلاق از طرف زن ناشزه به شوهر درخواست طلاق از طرف زن ناشزه بودن درخواست طلاق از طرف زن ناشزه پدر درخواست طلاق از طرف زن ناشزه پزشکی درخواست طلاق از طرف زن ناشزه پسر درخواست طلاق از طرف زن ناشزه پدری درخواست طلاق از طرف زن ناشزه پردیس درخواست طلاق از طرف زن ناشزه تهران درخواست طلاق از طرف زن ناشزه تهرانی درخواست طلاق از طرف زن ناشزه تبریز درخواست طلاق از طرف زن ناشزه تبریزی درخواست طلاق از طرف زن ناشزه تبریزیان درخواست طلاق از طرف زن ناشزه ثابت درخواست طلاق از طرف زن ناشزه ثبت میشود درخواست طلاق از طرف زن ناشزه ثبت شده درخواست طلاق از طرف زن ناشزه ثابته درخواست طلاق از طرف زن ناشزه ثلاثيني درخواست طلاق از طرف زن ناشزه جان درخواست طلاق از طرف زن ناشزه جانبا درخواست طلاق از طرف زن ناشزه جراح درخواست طلاق از طرف زن ناشزه چیست درخواست طلاق از طرف زن ناشزه چيست درخواست طلاق از طرف زن ناشزه حقوقی درخواست طلاق از طرف زن ناشزه حکم درخواست طلاق از طرف زن ناشزه حکمت درخواست طلاق از طرف زن ناشزه حامله درخواست طلاق از طرف زن ناشزه حکم چیست درخواست طلاق از طرف زن ناشزه خانم درخواست طلاق از طرف زن ناشزه خاص درخواست طلاق از طرف زن ناشزه خوب درخواست طلاق از طرف زن ناشزه خیانت درخواست طلاق از طرف زن ناشزه خداست درخواست طلاق از طرف زن ناشزه دختر درخواست طلاق از طرف زن ناشزه در تهران درخواست طلاق از طرف زن ناشزه در ایران درخواست طلاق از طرف زن ناشزه در مشهد درخواست طلاق از طرف زن ناشزه دار درخواست طلاق از طرف زن ناشزه دهد درخواست طلاق از طرف زن ناشزه ذمه درخواست طلاق از طرف زن ناشزه ذبح درخواست طلاق از طرف زن ناشزه ذات درخواست طلاق از طرف زن ناشزه ذهن درخواست طلاق از طرف زن ناشزه رفیق درخواست طلاق از طرف زن ناشزه رضا درخواست طلاق از طرف زن ناشزه رابطه درخواست طلاق از طرف زن ناشزه رابط درخواست طلاق از طرف زن ناشزه رفسن درخواست طلاق از طرف زن ناشزه زن درخواست طلاق از طرف زن ناشزه زنان درخواست طلاق از طرف زن ناشزه زوجه درخواست طلاق از طرف زن ناشزه زمینی درخواست طلاق از طرف زن ناشزه ژن درخواست طلاق از طرف زن ناشزه ژاپ درخواست طلاق از طرف زن ناشزه ژاله درخواست طلاق از طرف زن ناشزه ژنتی درخواست طلاق از طرف زن ناشزه سابق درخواست طلاق از طرف زن ناشزه سلامت درخواست طلاق از طرف زن ناشزه سالم درخواست طلاق از طرف زن ناشزه ساز حکم طلاق زن ناشزه درخواست طلاق از طرف زن ناشزه شوهر درخواست طلاق از طرف زن ناشزه شیراز درخواست طلاق از طرف زن ناشزه شیرازی درخواست طلاق از طرف زن ناشزه شرعی درخواست طلاق از طرف زن ناشزه صوتی درخواست طلاق از طرف زن ناشزه صحی درخواست طلاق از طرف زن ناشزه صلح درخواست طلاق از طرف زن ناشزه صادر میشود درخواست طلاق از طرف زن ناشزه صادر شده درخواست طلاق از طرف زن ناشزه ضر درخواست طلاق از طرف زن ناشزه ضرب درخواست طلاق از طرف زن ناشزه ضرو درخواست طلاق از طرف زن ناشزه ضعف درخواست طلاق از طرف زن ناشزه ضعی درخواست طلاق از طرف زن ناشزه طلاق درخواست طلاق از طرف زن ناشزه طب سنتی درخواست طلاق از طرف زن ناشزه طریق درخواست طلاق از طرف زن ناشزه طبیعی درخواست طلاق از طرف زن ناشزه طلبه درخواست طلاق از طرف زن ناشزه عقد درخواست طلاق از طرف زن ناشزه عروس درخواست طلاق از طرف زن ناشزه عمانی درخواست طلاق از طرف زن ناشزه عمان درخواست طلاق از طرف زن ناشزه علیه درخواست طلاق از طرف زن ناشزه غیر درخواست طلاق از طرف زن ناشزه غیر قانون درخواست طلاق از طرف زن ناشزه غسل درخواست طلاق از طرف زن ناشزه غیر چیست درخواست طلاق از طرف زن ناشزه فوت شده درخواست طلاق از طرف زن ناشزه فرزند درخواست طلاق از طرف زن ناشزه فراری درخواست طلاق از طرف زن ناشزه فراهان درخواست طلاق از طرف زن ناشزه قانونی درخواست طلاق از طرف زن ناشزه قبلی درخواست طلاق از طرف زن ناشزه قبل از درخواست طلاق از طرف زن ناشزه قبل ازدواج درخواست طلاق از طرف زن ناشزه کیست درخواست طلاق از طرف زن ناشزه کوتاه درخواست طلاق از طرف زن ناشزه کند درخواست طلاق از طرف زن ناشزه گرفتن درخواست طلاق از طرف زن ناشزه گرفته درخواست طلاق از طرف زن ناشزه گر درخواست طلاق از طرف زن ناشزه گران درخواست طلاق از طرف زن ناشزه گروهی درخواست طلاق از طرف زن ناشزه لازم است درخواست طلاق از طرف زن ناشزه لازمه درخواست طلاق از طرف زن ناشزه لازم درخواست طلاق از طرف زن ناشزه لبنانی درخواست طلاق از طرف زن ناشزه مشهد درخواست طلاق از طرف زن ناشزه متهم درخواست طلاق از طرف زن ناشزه متاه درخواست طلاق از طرف زن ناشزه مرده درخواست طلاق از طرف زن ناشزه مرد درخواست طلاق از طرف زن ناشزه میتواند درخواست طلاق از طرف زن ناشزه نی نی درخواست طلاق از طرف زن ناشزه نی سایت درخواست طلاق از طرف زن ناشزه نمونه درخواست طلاق از طرف زن ناشزه و ازدواج درخواست طلاق از طرف زن ناشزه و بیماری درخواست طلاق از طرف زن ناشزه وظی درخواست طلاق از طرف زن ناشزه یعنی چه درخواست طلاق از طرف زن ناشزه یاب
4.3/5 - (3 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا