مشاوره رایگان

(ساعات اداری)مهریه

نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر

به طور کلی بنیان جامعه در همه جهان بر خانواده استوار بوده و اجتماعات انسانی در تاریخ امور مختلفی را برای تقویت این بنیان اجتماعی به پیش برده اند. در جامعه اسلامی و به طور خاص تر در جامعه اسلامی نیز با استفاده از دین و اصول آن یک سری قواعد را برای تقویت بنیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی زود هنگام آن مقرر نموده است . یکی ار این قواعد مهریه می باشد . که در زیر به بررسی ان می پردازیم .

عقد نکاح که ایجادکننده رابطه ی زوجیت میان زن و شوهر می باشد، مطابق با قانون ، شرع و فقه اسلامی ما یک عقد ذاتا غیرمالی می باشد.اما همین عقد ذاتا غیرمالی برای هریک از طرفین عقد، حقوق و تعهدات مختلفی را به وجود می آورد که بعضا بسیاری از این حقوق مربوط به حوزه حقوق مالی می باشد، که دراین باره می توان به مواردی از قبیل مهریه،نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت و… اشاره نمود.

متاسفانه بسیاری از خانم ها از خصوصیات و نحوه ی مطالبه ی این حقوق آشنایی نداشته و همین امر موجب تضعیع حقوق آنها شده است. به همین منظور در نوشتار قصد داریم به موضوع مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر و در نهایت به جهت آشنایی هرچه بیشتر با موضوع، یک نمونه دادخواست در این باره پرداخته خواهد شد.

مهریه و اقسام آن در حقوق ایران

 

درتعریف مهریه مطابق با عرف و قانون  می بایست بیان داشت که؛ مهریه ی مالی است که به محض ایجاد رابطه ی زوجیت(خواندن خطبه ی عقد) چه در عقد دائم و چه در عقد موقت تحت مالکیت خانم قرار می گیرد و خانم می تواند هرنوع تصرفی در آن بنماید.

ذکراین نکته ضروری است که مهریه می بایست الزاما دارای ارزش اقتصادی باشد، مرد مالک آن باشد،معلوم و معین باشد، مشروع و قانونی باشد و مقدور و متعارف باشد.

برای مثال وجه رایج،سکه، ملک و یا هراشیایی که تعداد، وصف و میزان آن معین باشد صحیح می باشد(مثلا قراردادن هزار عدد گل رز هلندی به عنوان مهریه)

حال پس از آشنایی با مهریه و شرایط و خصوصیات اموالی را که می توان به عنوان مهریه قرار داد، می بایست به موضوع مهم و حائز اهمیت دیگر انواع مهریه از نظر نحوه ی مطالبه و پرداخت آن اشاره کرد.

مطابق با قانون مدنی مهریه به دوصورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه  در هنگام عقد قابل تعیین می باشد.

در خصوص مهریه از نوع  عندالمطالبه باید اذعان داشت که، این نوع مهریه شباهت زیادی به چک روز دارد(چک هایی که در همان لحظه که چک  صادر می شود تاریخ همان روز در چک درج می شود)یعنی به محض ایجاد رابطه رابطه زوجیت و محرمیت مهریه متعلق به خانم می باشد و مرد مکلف به پرداخت آن می باشد. وتنها درصورتی مرد می تواند از پرداخت آن خودداری کند که ثابت شود  توانایی پرداخت مهریه را دارا نمی باشد.

اما مهریه عندالاستطاعه همانطور که از نامش پیداست و بیان کننده استطاعت است، خانم در صورتی می تواند مهریه را از آقا مطالبه کند که مرد توانایی یا استطاعت پرداخت مهریه را داشته باشد.

و دراین حالت این خانم است که می بایست اثبات کند مرد توانایی پرداخت مهریه را دارد و الزام مرد را به پرداخت مهریه ازطریق دادگاه بخواهد.

مطالبه ی مهریه بعد از فوت شوهر

همانطور که بیان شد، مهریه از جمله حقوق مالی خانم ها محسوب می شود که که بسته به نوع آن بعد از ایجاد رابطه ی زوجیت مطابق با قانون و شرع برای خانم ها به وجود می آید.حال سوالی که در این راستا مطرح می شود و بعضا بسیاری از افراد با این مساله مواجه شده اند که آیا بعد از فوت مرد، خانم می تواند اقدام قانونی برای مطالبه ی مهریه نماید؟ یا در صورتی که خانمی فوت نماید، آیا ورثه ی وی می توانند اقدام قانونی جهت دریافت مهریه علیه مرد به عمل آورند؟

در پاسخ به این موضوع در هر دو سوال مطرح شده، مطابق با قانون می بایست بیان نمود که فوت یکی از طرفین عقد نکاح تاثیری در مطالبه ی مهریه ندارد و از آنجایی که که مهریه ی یک حق مالی است، بنابراین حقوق مالی افراد با فوت آنها ساقط نخواهد شد.

برای اقدام قانونی جهت مطالبه مهریه توسط خانم که همسر وی فوت شده است، وی می بایست برای اقدام قانونی و مطالبه ی حق خود علیه وراث همسر خود(فرزندان،پدر، مادر و  در صورت نبود فرزند و پدر، مادر، برادران و خواهران همسر خود وراث محسوب می شوند) طرح دعوا نماید، که دراین صورت حکم به پرداخت مهریه خانم از اموال به جای مانده از شوهر صادر خواهد شد.

برای طرح این دعوا کافیست، خانم با مدارکی از جمله، عقدنامه، گواهی انحصار وراثت به دادگاه خانواده یا هریک از دفاتر خدمات قضایی مراجعه نموده و با پرداخت هزینه دادرسی نسبت به طرح دعوا اقدام نماید.

در پایان و به جهت آشنایی هرچه بیشتر با موضوع، یک نمونه دادخواستی در این باره الحاق خواهد شد اما می بایست به این موضوع توجه داشت که،برای طرح هرگونه دعوا یا شکوایه در دادگاه یا دفاع از عنوان انتسابی حضور یک وکیل دادگستری نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری را به جهت پیروزی و موفقیت در دعوا ایفا می نماید که توصیه می شود حتما از حضور وکیل دادگستری در دعاوی خود یا انجام هرگونه اعمال حقوقی نظیر قراردادها و تعهدات بهره مند شوید.

نمونه دادخواست مطالبه ی مهریه بعد ازفوت شوهر

خواهان: مشخصات زوجه

خوانده: مشخصات ورثه زوج

وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل دادگستری درصورت دارا بودن وکیل

تعیین خواسته و بهای آن: صدور قرار تأمین خواسته (مهریه به تعداد … عدد سکه کامل بهار آزادی) به مبلغ … ریال از اموال بلامعارض زوج متوفی

دلائل و منضمات دادخواست:

1ـ تصویر مصدق عقدنامه رسمی به شماره … دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره … تهران

2ـ تصویر مصدق شناسنامه زوجه        3ـ تصویر مصدق دادنامه انحصار وراثت

ریاست محترم دادگاه عمومی….

باسلام و عرض ادب

احتراما با تقدیم دادخواست حاضر به استحضار جنابعالی می رساند که اینجانب ……………. همسر اسبق مرحوم آقای ………………. بوده که وی با عنایت به گواهی حصر وراثت به شماره ……………………. صادره از شعبه ……………… دادگاه عمومی تهران در مورخ …………………… در اقامتگاه ………………………… دار فانی را وداع گفته و از وراث قانونی وی می باشم که طی زندگی مشترکشان بهره ای از مهریه نبرده که هم اکنون درخواست دریافت مهریه مافی القباله مورث خویش را که بر ذمه آن مرحوم قرارداد و تا کنون تادیه نگردیه را دارم. به همین منظور اینجانب تقاضای اخذ تصمیم شایسته دائر بر پرداخت مبلغ مهریه به خواهان به نرخ روز و احتساب کلیه خسارات وارده را با عنایت به ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دارم .  

نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر از طرف زن نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر اول نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر از طرف زوج نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر از طرف فرزند نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر از طرف مرد نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر است نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر ادعای نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر اخذ نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر اقساط نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر از پدر شوهر نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر به زن نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر بعد از طلاق نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر به همسر نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر به زنش نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر برای زن نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر بر عهده کیست نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر بخشیدن نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر به اجرا گذاشتن نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر به نرخ روز نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر پدر نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر پس از فوت نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر پس از طلاق نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر پرداخت نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر توسط زن نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر تعزیری نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر توسط زوجها نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر تکلیف نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر ثالث نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر ثانی نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر جدید نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر جانباز نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر جان نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر چقدر است نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر چیست نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر چگونه است نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر چقدر طول میکشد نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر چگونه حساب میشود نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر چه میشود نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر حضانت فرزند نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر حقوقی نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر حقوق نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر حضانت نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر حق طلاق نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر حکم نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر حق نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر خامنه ای نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر خیانتکار نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر خواهر نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر خاله نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر خالی نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر دار نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر دوم نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر دیگر نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر دریافت نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر ذمه نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر ذهاب نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر ذبح نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر ذمة نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر رهبری نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر رضا نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر روستا نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر روستایی نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر رضا شاه نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر روز نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر زوجه نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر زن نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر زوج نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر زندانی نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر زایمان نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر زن دوم نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر زن مطلقه نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر ژاله نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر ژیلا نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر ژاپنی نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر ژاله چیست نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر سابق نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر سرپرست نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر سیستانی نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر سابقه نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر سوم نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر سایت نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر سکه نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر سهم الارث نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر شوهرش نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر شرایط نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر شده نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر شوهر نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر صیغه نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر صغیر نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر صوری نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر صوتی نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر صدقه نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر ضرب نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر ضمانت نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر ضرب سکه نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر ضربه نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر ضرب و جرح نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر طلاق نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر طرفی نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر طلب نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر طلاق گرفته نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر ظلم نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر ظالم نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر ظهر نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر ظهری نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر عمه نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر عمد نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر عمو نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر عمومی نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر عهده کیست نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر عندالاستطاعه نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر عقد موقت نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر عروس نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر غیر عمد نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر غیر قانونی نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر غایب نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر فرزند نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر فوت شده نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر فوت نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر فرد فوت شده نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر فقهی نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر فرمول محاسبه نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر قبل از طلاق نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر قانونی نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر قطعی نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر قصد نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر قهرمان نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر قانون نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر کامل نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر کارمند نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر که فوت شده نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر کیفری نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر کیست نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر گرامی نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر گرفتن نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر گیرنده نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر گرفته نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر گرفت نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر گذاشتن نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر لیسانس نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر لزوجها نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر لزوجته نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر لازم نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر لایحه نمونه دادخواست مطالبه مهریه پس از فوت شوهر نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر نی نی سایت نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر نامشروع نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر نفقه نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر نحوه محاسبه نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر نحوه گرفتن نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر نحوه مطالبه نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر نحوه اجرا گذاشتن نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر نحوه پرداخت نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر و مهریه نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر و طلاق نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر ورثه نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر والده نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر و فرزند نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر وضعیت نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر و ارث زن نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر همسر نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر همکار نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر همسایه نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر همزمان نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر یک زن نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر یا زن نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر یعنی چه نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر یک نفر نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر ی زن نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 01 نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 00 نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 09 نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 099 نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 18 سال نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 10 سال نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 14 سال نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 15 سال نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 199 نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 20 سال نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 25 سال نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 24 ساعت نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 21 سال نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 30 سال نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 3 روز نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 35 سال نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 36 سال نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 40 سال نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 4 ساله نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 45 سال نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 4 روز نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 50 سال نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 5 ساله نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 5 سنوات نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 5 سال نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 60 سال نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 6 سال نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 60 نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 6 ساله نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 7 سال نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 7 روز نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 70 سال نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 75 نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 8 سال نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 80 سال نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 8 ساله نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 80 نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 9 سال نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 9 ساله نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 99 نمونه دادخواست مهریه بعد از فوت شوهر 90 سال
3.5/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا